افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 21
ما را در دنبال کنید

جنرال سادات به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رئیس عمومی تصدی ملی محافظت‌عامه این وزارت تعیین گردیده است.

به گزارش اسپوتنیک، به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، جنرال خوشحال سعادت به حیث رئیس عمومی تصدی ملی محافظت‌عامه وزارت امور داخله تعیین گردید.

جنرال سادات، پیش از این به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کار می‌کرد. آقای سادات چند پیش براساس فرمان ریاست جمهوری از معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله برکنار شد.

خوشحال سادات آموزش‌دیده انگلستان است و پیش از این در بخش‌های مختلف وزارت داخله به‌ ویژه در قطعات خاص این وزارت وظیفه اجرا کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر