03:39 23 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

وزارت صحت عامه افغانستان از بازدید معین عرضه ای خدمات بهداشتی این وزارت از درمانگاه افغان-جاپان خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت عامه افغانستان نوشت: دكتور وحيد مجروح "معين عرضهء خدمات صحى وزارت صحت عامه" ديشب از همه بخش هاى درمانگاه اختصاصى افغان - جاپان براى مريضان COVID-19 بازديد نموده و ساعت ها به پاى صحبت ها و حرف دل مريضان داخل بستر و پرسونل درمانگاه، نشست تا تصوير واقعى وضعيت موجود در درمانگاه را ارزيابى نموده و اقدامات مبتنى بر شواهد براى بهبود كيفيت خدمات درمانگاه روى دست گرفته شود.

دكتور مجروح ضمن قدردانى از فداكارى پرسونل اين درمانگاه، براى بیماران و پرسونل درمانگاه از تطبيق برنامهء بهبود كيفيت وزارت صحت عامه در اين درمانگاه در طى ٣-٥ روز، اطمينان داد.

معین وزارت صحت عامه همچنان امروز در صفحه فیسبوکش در این باره چنین نوشت:

گزارش به مردم

به تعقیب بازدید دیشب از شفاخانۀ افغان - جاپان، امروز:

1. تمام محیط داخلی و بیرونی شفاخانه ضد عفونی شد

2. مشکلات سیستم برق داخل تعمیر حل، و نتویر صحن شفاخانه آغاز گردید

3. غذا برای مریض و پرسونل صحی با هتل کانتینینتال صحبت صورت گرفت و قرار است فردا مینوی شان را در بدل هزینۀ تخصیص داده شده، برای ما ارایه نمایند

4. روانشناس - مشاور روانی برای مریضان، استخدام گردید

5. سر از فردا در ترکیب و شیوۀ مدیریت این شفاخانه تغییرات بزرگ روی دست گرفته میشود

6. نمونه گیری در این شفاخانه امروز دوباره آغاز گردید

7. الی دو روز دیگر، کوچکترین کمبود در تجهیزات و دوا را در این شفاخانه شاهد نخواهید بود

تا برایم مجال باشد، میتپم، اگر مانع ام شدند، میجنگم، اگر نتوانستم، میروم ولی هرگز فقط بخاطر پست و موتر و چوکی در برابر صحت و سلامت مردمم کوتاه نمیایم.

یادآوری می کنیم، که پیش از این بیمارانی که به این درمانگاه مراجعه کرده بودند، از وضعیت خراب بهداشتی این درمانگاه شکایت داشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر