افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

كادر مديريتى و مسلكى جديد درمانگاه افغان - جاپان به همكاران شان معرفى شد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت عامه افغانستان نوشت: دكتور وحيد مجروح معين عرضهء خدمات صحى وزارت صحت عامه ضمن تقدير و تشكر از كادر ادارى و مسلكى درمانگاه افغان - جاپان، رييس، سرطبيب، مدير ادارى و مدير نرسنگ جديد درمانگاه افغان - جاپان را براى همكاران شان معرفى نمود.

در ادامه این وزارت نوشته است، که هنگام معرفى كادر مديريتى و مسلكى اين درمانگاه، دكتور مجروح با بيان مسئوليت هاى سنگين جامعهء طبابت در اين مقطع حساس، بر برخورد انسانى و مسلكى پرسونل بهداشتی با بیماران تاكيد نمود و در كنار آن اطمينان داد كه از فراهم نمودن هيچ امكاناتى براى مصونيت پرسونل بهداشتی و ادارى مراكز بهداشتی، دريغ نخواهد نمود.

یادآوری می کنیم، که شهروندان کابل از بابت برخورد و رسیدگی به بیماران توسط کارمندان و پزشکان این درمانگاه بسیار شاکی بودند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر