07:05 17 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

منابع مردمی در ولسوالی جاغوری می گویند که بر دو زن شوهردار از سوی کارمندان فرماندهی پولیس این ولسوالی تجاوز شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خاورمیانه، این رویداد امروز انجام شده است و مردم تعمیر ولسوالی و فرماندهی پولیس را محاصره کرده اند.

منابع مردمی می گویند؛ پرسونلی که بالای زنان تجاوز کرده بودند بالفعل بازداشت شده بودند؛ اما از سوی ولسوال و فرمانده پولیس آزاد شده اند.

بعد از این رویداد، مردم تعمیر ولسوالی و فرماندهی پولیس را محاصره کرده و خواهان عدالت در این رابطه هستند.

شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور می گوید که این رویداد با وزیر داخله و معین امنیتی در میان گذاشته شده است.

همچنان به نقل از وزیر داخله گفته است که دو سرباز متهم به تجاوز بازداشت شده و فرمانده پولیس، آمر جنایی جاغوری نیز برای وی به نقل از وزیر داخله گفته است که دو سرباز متهم به تجاوز بازداشت شده و فرمانده پولیس و آمر جنایی فرماندهی پولیس جاغوری نیز برای تحقیقات بیشتر احضار شده اند.

مردم جاغوری خواهان یدگی به این قضیه هستند و می گویند که چندین ماه به این سو، فساد اخلاقی در فرماندهی پولیس جریان دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر