03:21 25 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور ترکمنستان فرمان ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان را امضا کرد.

به گزارش اسپوتنیک، تلویزیون محلی ترکمنستان می گوید به دستور، قربان قلی بردی محمداف، رئیس این کشور به مناسبت ماه رمضان، کمک های غذایی بشر دوستانه را برای افغانستان ارسال می گردد.

براساس این سند،  به وزارت زراعت، حفاظت از محیط زیست، اتحادیه صنایع و کارآفرینان ترکمنستان مسئولیت سازمان دهی و جمع آوری کمک های بشر دوستانه برای افغانستان سپرده شده است. ارسال و انتقال این کمک های بشردوستانه به  وزارت خارجه ترکمنستان واگذار شده است.

این در حالی است که مقامات افغان و ترکمن میگویند، تطبیق پروژه های زیربنائی مشترک برای کمک کردن در تأمین صلح و ثبات در افغانستان، نقش عمده ای دارد.

ناظرین میگویند، ترکمنستان، که با افغانستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارد، امیدوار است تا برق و گاز طبیعی را از طریق این کشور به بازارهای دلخواه در آسیای جنوبی انتقال دهد و یک منبع جدیدی را برای درآمد اسعار خارجی باز کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر