افغانستان
دریافت لینک کوتاه
131
ما را در دنبال کنید

وزارت داخله افغانستان از بازداشت یکی از وکلای گذر ناحیه پانزدهم شهر کابل با دو تن دیگر در پیوند به سرقت ۲۰۰ بوری آرد کمک شده به مردم، خبر داده است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته است: شب گذشته اسامی شفیق الله، یکی از وکلای گذر ناحیه پانزدهم شهر کابل همراه با دو همکارش در پیوند به سرقت ۲۰۰ بوری آرد کمک شده به مردم، توسط پولیس حوزه پانزدهم و یازدهم بازداشت گردیده اند.
وزارت امور داخله افزوده است که قضیه تحت بررسی پولیس قرار دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر