05:31 29 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شرکت برق افغانستان از انفجار یک پایه برق وارداتی شماره ۶۱۳ واقع چمتله کابل خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، شرکت برق افغانستان برشنا نوشت: یک پایه برق وارداتی شماره ۶۱۳ واقع چمتله کابل که در‌ جوار دیوار سب ستیشن چمتله واقع است و آخرین پایه برق وارداتی می‌باشد شام‌ امروز توسط دشمنان روشنایی و اشخاص مذبون انفجار داده شد.

در ادامه این خبرنامه آمده است، که سه تهداب پایه تخریب گردیده و یک تهداب آن سالم است.

خوشبختانه برق قطع نگردیده و فردا کار ساخت آن دوباره آغاز خواهد گردید.

یادآوری می کنیم، که پایه های برق وارداتی افغانستان از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان هر از گاهی در جریان درگیری ها ویا توسط افراد خراب کار انفجار داده می شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر