افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

سرپرست وزارت معارف افغانستان گفته است که به زودی سال آموزی آغاز خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان امروز پنجشنبه، (7مه) در نشستی خبری گفته است که وزارت معارف مضمون‌های درسی مکتب را به دو بخش علوم اجتماعی و علوم طبیعی تقسیم کرده‌ است. وی می‌گوید که تلویزیون معارف افغانستان روزانه تا 90 درس را به زبان‌های رسمی کشور ثبت می‌کند و به ‌زودی این درس‌ها از طریق تلویزیون‌های ملی و معارف پخش خواهند شد.


سرپرست این وزارت می‌گوید که رهنمود مضمون‌های علوم اجتماعی به ‌شمول زبان‌ها برای دانش‌آموزان صنف‌های هفتم تا دوازدهم به ‌صورت خودآموز آماده شده و دانش‌آموزان طبق تقسیم‌اوقات درس‌های‌شان را در خانه می‌خوانند، اما برای مضامین علوم طبیعی از صنف اول تا دوازدهم برنامه‌های آموزشی آماده شده است.
آقای بلخی می‌افزاید، در آن بخش‌های کشور که مشکل نبود برق و عدم دسترسی به تلویزیون و انترنت وجود دارد، درس‌ها با در نظرداشت کارشیوه‌های صحی به ‌گونۀ حضوری آغاز خواهد شد. و به مشوره وزارت صحت افغانستان، معارف نیز همکار است.
در صورتی ‌که وضع قرنطین تا یک‌ماه یا پانزده روز پیش ‌از آزمون نیم سال به پایان برسد، تمام دانش‌آموزان در مکتب‌ها ارزیابی می‌شوند و نتیجۀ این ارزیابی دانش‌آموزان در نمرات چهارونیم ماهۀ سال آموزشی حساب می‌شود. وی می‌گوید که این یگانه راهی است که در این شرایط درس‌ها را به پیش ببریم.
وی نیز می‌گوید که برای درس‌های علوم اجتماعی از طریق رادیو‌ها آغاز شده است و می‌توانند که شاگردان گوش دهند و به مشکلات خود رسیدگی کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر