افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

والی ولایت بامیان گفته است که ویروس همه‌گیر کرونا آسیب‌های جدی بر اقتصاد مردم محل و دولت در پی داشته است.

به گزارش اسپوتنیک، محمدطاهر زهیر والی بامیان، طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد خسارات وارده صنعت توریزم ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا را در این ولایت گفته است که این ویروس، آسیب‌های جدی را برای اقتصاد مردم محل و دولت گذاشته است.


والی بامیان، گفت: "این وضعیت در متوقف شدن چرخه صنعت توریزم نقش کلیدی داشته و آسیب‌های جدی را برای اقتصاد مردم محل و دولت در پی داشته است.."
آقای زهیر، می گوید که خسارات‌ ناشی از ویروس کرونا به اساس سروی‌های ابتدایی از جانب کمیته موظف متشکل از نهادهای دولتی و سکتور خصوصی در جریان سه هفته گذشته با مراجعه به اسناد و مدارک سالهای گذشته و با مصاحبه‌ مستقیم با ذی‌نفعان، کسبه کاران و اصناف ذیدخل، برآورد و تخمین گردیده است.
بنابر آمارهای داده شده از جانب این کمیته، بیشتر از 1.700.000.000 افغانی چرخه اقتصادی این ولایت متوقف و بصورت مستقیم مبلغ 255.000.000 افغانی مردم این ولایت متضرر گردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر