15:06 24 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه با هنری کرالی، رئیس بانک جهانی برای افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس دیدار کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دیداری که روز گذشته میان عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه با هنری کرالی، رئیس بانک جهانی برای افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت، طرفین درباره رابطه به جزئیات کمک تشویقی 400 میلیون دالر بانک جهانی برای افغانستان، برنامه جدید بخاطر کمک به بودجه ملی افغانستان و مبارزه علیه ویروس کرونا و پالیسی های حکومت افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.


آقای کرالی گفته از اینکه حکومت افغانستان برخی از تعهدات خویش را کامل نموده بانک جهانی 200 میلیون دالر بسته متذکره را طی یک هفته آینده به حکومت افغانستان انتقال می‌دهد و متباقی مبلغ متذکره را با درنظرداشت تعهدات اجرا شده حکومت افغانستان انجام خواهد داد.
همچنان طرفین در بخش پالیسی حکومت افغانستان در سه بخش ( تطبیق اصلاحات در منابع بشری و خدمات ملکی، تقسیم وزارت انرژی و آب به دو بخش و تقسیم وزارت معدن) و مشکلات مالی د افغانستان برشنا شرکت بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس بانک جهانی برای افغانستان در مورد پالیسی های حکومت افغانستان گفت که تقسیمات ادارات دولتی باید به گونه ای باشد که در مغایرت با تعهدات قبلی حکومت افغانستان نباشد.
در ادامه این کنفرانس سرپرست وزارت مالیه از رئیس بانک جهانی بخاطر همکاری های شان تشکری نموده و گفت که بانک متذکره یکی از بهترین تمویل کننده گان افغانستان بوده و همواره برنامه های خویشرا در هماهنگی و همخوانی حکومت افغانستان ترتیب نموده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر