افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

گروه تروریستی طالبان کوشش میکند از اطفال برای مقاصد تروریستی شان استفاده کنند.

به گزارش اسپوتنیک، قول اردوی 209 شاهین ویدیویی را به نشر گذاشته است که دیده می‌شود گروه طالبان افکار اطفال را خراب ساخته و از آنها برای حملات تروریستی شان استفاده می‌کنند.
این درحالیست که سازمان ملل اطفال را از خشونت و استفاده سو مصئون دانسته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر