10:54 20 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

بررسی‌ها درباره چگونگی غرق‌شدن و جان باختن کارجویان افغان در مزر با ایران میان کمیساران مرزی دوکشور بی‌نتیجه پایان یافته‌اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که بربنیاد موافق‌نامه‌یی‌که درسال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی میان افغانستان و ایران به امضا رسیده‌است، کمیسیاران مرزی دو کشور جنجال‌های مرزی را بررسی می‌کنند.

 در این باره جانب جمهوری اسلامی افغانستان، به افغانستان مقیم تهران اطلاع دادند که یک هیأت عالی رتبه که در راس آن معین وزارت خارجه ایران در امور حقوقی و بین‌المللی به افغانستان سفر خواهند نمود و در بررسی‌های مشترک با جانب افغانستان شرکت خواهد کرد.»».

این وزارت می‌گوید که اکنون بررسی‌ها از سوی نهادهای دیپلوماتیک میان دوطرف آغاز شده‌اند.

یک ماه از رویداد غرق‌شدن کارجویان افغان در مرز افغانستان با ایران می‌گذرد، اما تا کنون ایران نپذیرفته‌است که این شهروندان افغانستان از سوی مرزبانانش به رود انداخته شده‌اند.

 عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «موضوع را از مراجع دیپلوماتیک و یا هر مرجع دیگری که ما را به عدالت و واقعیت نزدیک می‌کند، بررسی کنند تا موضوع روشن شود و کسانی که مرتکب چنین عملی شده‌اند به پنجه قانون سپرده شوند.» در دوم ماه ثور، دریک بخش مرزی میان افغانستان و ایران، دوازده تن از شهروندان کشور در رود هریرود جان باختند و هفده تن دیگر هنوز نا پدید استند.

 نیروهای مرزی ایران که متهم استند کارجویان افغان را مجبور به پریدن در دریا کرده‌اند، دست داشتن در این رویداد را رد‌ کرده‌اند. ‌

درهمین حال کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان بر بررسی بی‌درنگ آن‌چه که نقض حقوق بشری در برابر شهروندان کشور می‌گوید تاکید می‌کند ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت: «بتوانیم از جزیات و زوایای پیدا و پنهان این نقض حقوق‌بشری بیشتر آگاه شویم». 

با این حال شهروندان کشور تاکید می‌کنند که حکومت باید ازحقوق شهروندان افغانستان دفاع کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر