10:46 24 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی نشان می دهند که حدود شش میلیون کودک در سراسر کشور با آسیب های گونه گون روبرو هستند.

به گزارش اسپوتنیک، هم زمان با روز جهانی کودکان، نهاد پشتیبانی از کودکان هُشدار داد که بحران ویروس کرونا در افغانستان، بیشتر از هفت میلیون کودک را با فقر رو به رو ساخته است.

آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی نشان می دهند که در حدود شش میلیون کودک در کشور با آسیب های گونه گون روبرو هستند.

از این میان، چهار میلیون تن از آموزش بازمانده اند و بیش از یک میلیون دیگر، در جاده ها به کارهای دشوار می پردازند.

کودکان در افغانستان، همواره با آسیب‌پذیری‌های گونه‌گون روبرو بوده‌اند و در این میان، پرداختن به کارهای دشوار در جاده‌ها، بیشتر بر زندگی آنان اثرگذار بوده است.

روز جهانی کودک، روز پشتیبانی از کودکان است، این روز در اوضاعی فرا می‌رسد که در افغانستان، از چند ماه بدین ‌سو، سرنوشت آموزش و پرورش کودکان نیز ناروشن مانده است و معلوم نیست که مکتب‌هایی که به علت گسترش ویروس کرونا بسته مانده‌اند، چه زمانی دوباره باز خواهند شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر