22:13 22 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دادستانی کل افغانستان از بررسی پروندۀ رییس درمانگاه جمهوریت به اتهام فساد اداری خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه افغانستان، رییس و چهار مقام دیگر درمانگاه جمهوریت را به اتهام حیف و میل در مصرف نفت این درمانگاه به دادستانی کل معرفی و سرطبیب این درمانگاه را سرپرست تعیین کرده است.

اما بشیر نورمل معین وزارت صحت عامه رییس پیشین این درمانگاه را دوباره به کارش معرفی کرده است.

دادستانی کل می‌گوید، که پروندۀ رییس درمانگاه جمهوریت که به اتهام فساد اداری به این نهاد معرفی شده است، زیر بررسی است.

"سندها نشان می‌دهند که وزارت صحت عامه افغانستان از بهر چگونگی مصرف نفت مرکز گرمی‌های درمانگاه جمهوریت از سال ۱۳۹۲ تا اواخر سال ۱۳۹۸ هیاتی را برای بررسی گماشت و پس از بررسی های این هیات فیروز الدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه، محمد الله علیشینگی رییس درمانگاه جمهوریت،امین الله عمر خیل، مدیر اداری، بشیر احمد مدیر خدمات، سردار محمد مدیر یکی از بخش‌های این درمانگاه را به دادستانی کل معرفی کرده است و نوشته است که حاضری هایشان را تا روشن شدن این مساله در وزارت صحت عامه امضا کنند."

جمشید رسولی- سخن‌گوی دادستانی کل گفته است: "رییس درمانگاه جمهوریت با شماری از کارمندان این درمانگاه از سوی وزارت صحت عامه به اتهام فساد اداری به دادستانی کل معرفی گردیده است، قضیه زیر بررسی دادستانی کل قرار دارد".

هرچند، آقای فیروز کارهای مقام‌های معرفی شده به دادستانی کل را به کارمندان دیگر این درمانگاه واگذار کرده است، اما هنگامی که وزیر پیشین صحت عامه در تجرید خانه گی به سر میبرد، بشیر نورمل معین این وزارت رییس درمانگاه جمهوریت را دوباره به کارش فرستاده است.

اکرام افضلی  رییس نهاد شفافیت گفته است: "همه افرادی که پرونده های فساد دارند، باید وظیفه شان به حالت تعلیق درآید، اجازه داده شود که به گونه مستقل پرونده بررسی شود و پس از رسیدگی به پرونده و فیصله محکمه باید که این افراد در صورتی که بری ضمه شناخته شود به کارش ادامه دهد. هرنوع زمینه سازی برای ادامه کار این افراد م یتواند زمینه سازی برای این افراد باشد".

اما در حال حاضر، وزارت صحت عامه حاضر به گفت‌وگو در بارۀ پرونده رییس درمانگاه جمهوریت نیست.

یادآوری می کنیم، که محمد اشرف غنی چند روز پیش احمد جواد عثمانی را به جای فیروزالدین فیروز به عنوان سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان گماشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر