02:21 03 جولای 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت صحت عامه افغانستان از بازدید مسئولان وزارت صحت عامه از درمانگاه های افغان-جاپان و محمد علی جناح جهت رسیدگی به مشکلات کمبود اکسیجن و دارو خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت عامه افغانستان نوشت: مسئولان وزارت صحت عامه دیروز جهت رسیدگی به مشکلات در قسمت عرضه خدمات صحی برای بیماران کوید-19 بخصوص تهیه به موقع آکسیجن و اقلام ضروری دوایی از درمانگاه های افغان-جاپان و محمد علی جناح بازدید نمودند. ھمچنان با شماری از پایوازان بیماران ملاقات صورت گرفته و جھت رفع مشکلات در عین روز به مسئولان مربوط ھدایت دادہ شد.
این وزارت همچنین نوشته است، که مسئولان وزارت صحت عامه از کار صادقانه کارمندان صحی و خدماتی ھر دو درمانگاه در حضور مسئولان آن درمانگاه ھا ابراز سپاس نمودہ و بدینوسیله به ھمه آنھا که شب و روز در بھبود وضعیت بیماران تلاش می کنند شاد باش میگویند. مسئولان وزارت صحت عامه از مردم شریف مان میخواھد تا با رعایت فاصله فزیکی، پوشیدن ماسک، رعایت بھداشت با شستن پیاپی دست ھا با آب و صابون و یا پاک کردن دست ھا با محلول ضد عفونی کنندہ الکول دار سھم خویش را در کاھش دچار شدن ب این بیماری مھلک ادا کردہ و باعث نجات جان خویش و کارمندان صحی و خدماتی شوند.
در این باز دید ھم چنان از تاثیر تغیر پالیسی وزارت صحت عامه در دخیل سازی سکتور خصوصی پرسیدہ شد. به اساس اظهارات دست اندرکاران این دو درمانگاه بار بیماران از دیروز بدینطرف اندکی کم گردیده است. این خود نمایانگر کارائی پالیسی جدید وزارت صحت عامه مبنی بر دخیل سازی سکتور خصوصی در تشخیص و درمان بیماری کوید-19 منحیث یک بدنه مهم سکتور صحی میباشد.

یادآوری می کنیم، که وزارت صحت عامه افغانستان در حالی به درمانگاه ها و آزمایشگاه های خصوصی اجازه آزمایش و درمان بیماران کرونایی را داده است، که میلیون ها دالر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توسط سازمان های جهانی و کشورهای جهان کمک شده است. به گفته برخی کارشناسان و شهروندان افغانستان، دادن اجازه به درمانگاه ها و آزمایشگاه های شخصی برای آزمایش ویروس کرونا و درمان بیماران کرونایی یک نوع شانه خالی کردن از زیر مسئولیت توسط وزارت صحت عامه و دولت است و این بار را به دوش مردم افغانستان می اندازد و راه را برای رشوه ستانی و فساد آزاد می کند. 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر