22:00 10 جولای 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ارگ ریاست جمهوری افغانستان از فرستادن هیاتی در سطح بلند به ایران برای گفت و گو درباره مرزها و توزیع شناسنامه های برقی به مهاجران خبر داد. 

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه ای نوشت: نشست شورای امنیت ملی زیر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار گردید. در این نشست نخست سرپرست وزارت امور خارجه و وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان، گزارش شان را در خصوص رویداد اخیر بالای مهاجران افغانستانی در ایران، ارائه کردند و پس از آن روی ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی رخداد متذکره، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


در ادامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان می نویسد، که نشست شورای امنیت ملی، پیشنهاد وزارت امور خارجه را بخاطر فرستادن هیاتی در سطح بلند به ایران منظور کرد و تاکید نمود، که هیات مذکور توجه بیشتر خود را به موضوعات سرحدی با در نظر داشت همه ای موافقتنامه ها و میکانیزم های سرحدی بین دو کشور و آغاز توزیع شناسنامه برقی به مهاجران و تثبیت هویت شان، معطوف نماید.
بر پایه این گزارش، به همین ترتیب به دفتر شورای امنیت ملی بخاطر تنظیم بیشتر امور سرحدات کشور هدایت های لازم صادر گردید و به وزارت امور خارجه هدایت داده شد تا از طریق سفارت افغانستان در ایران و سایر بخش های ذیربط در آن وزارت، در رابطه به آگاهی دهی در مورد مهاجران افغانستانی و سایر موضوعات با سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کار خویش را آغاز نماید.

یادآوری می کنیم، که در جریان دو ماه اخیر دو رخداد غمگینی در مرز ایران با افغانستان رخ داد، که در آنها بیش از ده مهاجر افغانستان جان های شان را از دست دادند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر