04:26 23 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

والی کابل گفت از پنجصد میلیون افغانی که برای مبارزه با کرونا در کابل تخصیص داده شده است، چهل درصد آن برای ساخت شفاخانه های کرونا در شش ولسوالی تخصیص داده شده است.

محمد یعقوب حیدری والی کابل در مصاحبه ویژه با اسپوتنیک می گوید که پنجصد میلیون افغانی برای مبارزه با ویروس کرونا در کابل تخصیص داده شده است.

او می افزاید: "از این مقدار چهل فیصد آن برای سکتور صحی تخصیص داده شده است که شفاخانه های کرونا با این پول در شش ولسوالی ساخته میشود و پنجا فیصد ان برای کمک ها امدادی تخصیص شده است و در حدود پانزده میلیون افغانی در این بخش پول مصرف شده، و یکصدو پنجا میلیون افغانی پول برق و آب شهروندان که امروز به امضا رسید نیز از همین پنجصد میلیون پرداخت می‌شود".

متن کامل و نسخه ویدیویی مصاحبه به زودی از اسپوتنیک نشر می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر