14:57 23 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دادستانی کل افغانستان گفته است که خشونت علیه زنان در روزهای قرنطین افزایش یافته است و 249 رویداد لت و کوب زنان در این نهادها به ثبت رسیده است.

به گزارش اسپوتنیک، سینا شنا منصور، معاون لوی سارنوالی افغانستان در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال روز (پنجشنبه، 25جون) به خبرنگاران گفت که از آغاز قوس سال گذشته تا اکنون 1173 مورد خشونت علیه زنان را ثبت و بررسی کرده‌ است. وی افزوده است که تنها 249 قضیه لت‌وکوب زنان در روزهای قرنطین به ثبت رسیده است.
معاون لوی سارنوالی افغانستان نیز افزوده است که که در این مدت، 832 قضیه تخلفات اطفال نیز بررسی شده است.


از سوی هم جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی می گوید که قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان، شامل تجاوز جنسی، لت‌وکوب، آزارواذیت، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، ازدواج قبل از سن، انزوای اجباری، منع تصرف در ارث و اموال و برخی از موار دیگر است.
سخنگوی این اداره می‌گوید که از سوی هم جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی می گوید که قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان، شامل تجاوز جنسی، لت‌وکوب، آزارواذیت، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، ازدواج قبل از سن، انزوای اجباری، منع تصرف در ارث و اموال و برخی از موارد دیگر است.
آقای جمشید گفته است که 548 مورد قضایای خشونت ثبت شده علیه زنان را لت‌وکوب تشکیل می‌دهد و پس از آن، آزارواذیت زنان با 141 مورد و تجاوز جنسی نیز با 121 در رده‌های بعدی این آمار قرار دارند.
وی افزوده است که این اداره برای منع آزارواذیت در اداره‌های عامه و خصوصی یک بخش ویژه‌ای را در لوی سارنوالی زیر نام «سارنوالی منع آزار و اذیت جنسی» ایجاد کرده تا به نگرانی‌های مردم پیرامون این موضوع رسیده‌گی کند. رسوی می گوید که کار تشکیلات این اداره تمام شده و در آینده نزدیک به فعالیت آغاز خواهد کرد.
سخنگوی اداره لوی سارنوالی گفت که ساختار سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان نیز در گذشته در محدود ولایت‌ها بود که حال در سراسر کشور ایجاد شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر