06:47 29 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

طالبان اظهارات پنتاگن در مورد این که امارات اسلامی با القاعده همکاری دارد، کاملاً رد نموده است.

به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی طالبان در قطر اظهار داشته است که راپورهای ارائه شده پنتاگن به آدرس کنگره امریکا که گویا امارت اسلامی به همکاری خود با تنظیم القاعده در شبه قاره هند، دوام می دهد را کاملاً رد می نماید.

وی گفت که طالبان این راپور را جداً رد می کند و بر اساس دلایل ذیل، آن را تبلیغات نادرست می داند:

 -امارت اسلامی بنا بر پالیسی خود در امور دیگر کشورها هیچگونه مداخله نمی کند، بنا برین نمی خواهد بیرون از مرزهای افغانستان، در هند و کشورهای دیگر به کسی کمک کند.

 -از نزده سال به این سو، افغانستان تحت تاثیر امریکا و متحدین آن قرار دارد، هنوز هم جنگ در کشور جریان دارد. پس چه گونه ممکن است که در پهلوی اینقدر جنگ وسیع، طالبان بیرون از مرزهای افغانستان به کسی کمک کند؟

- طالبان به تاریخ 29 فبروری 2020، طالبان با امریکا پیمان دوحه را امضا کرد و اکنون با همه توان خود تلاش دارد پیمان مذکور را عملی نماید و صلح سرتاسری را در افغانستان بیاورد.

به اساس دلایل فوق، امارت اسلامی به شمول شبه قاره هند، در هیچ جایی با کدام تنظیم خارجی کمک نمی کند.

اینکه در چنین وقت حساس، اینگونه راپور غیر مسئولانه از سوی وزارت دفاع امریکا پخش می شود و یا برای مغشوش ساختن اذهان پروپاگند می شود، قابل تأسف است.

ما از مقامات امریکایی تقاضا می نمایم که به پیمان دوحه متعهد بمانند، بر اساس معلومات نادرست تبلیغ نکنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر