06:00 21 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0
ما را در دنبال کنید

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که کارمندان بلندرتبه‌ی دولتی مکلف شده‌اند طی سه هفته دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست‌جمهوری کشور اعلام کرد که اعضای کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندرتبه‌ی دولتی مکلف شده‌اند که طی سه هفته‌ی آینده دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.

صدیقی صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری گفت که این فیصله در نشست امروز (دوشنبه، 16 سرطان) کابینه صورت گرفته است.

آقای صدیقی همچنان گفت که براساس این فیصله، به وزارت مالیه هدایت داده شده است که در صورت عدم تکمیل روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی، معاشات آنها را قطع کند.

به گفته‌ی صدیقی، کابینه همچنان به ادارات مربوطه هدایت داده است که در قسمت تثبیت دارایی‌ها در مراحل بعدی نیز اقدام کنند.

سخن‌گوی ریاست‌جمهور تأکید کرد که مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های کاری رییس‌جمهور اشرف غنی است و در تمام سطوح ادارات دولتی با این پدیده مبارزه خواهد شد.

ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین آغاز شد.

براساس قانون اساسی افغانستان، دارایی‌های مقام‌های دولتی در این کشور در آغاز و انجام مأموریت‌شان ثبت می شود.

هدف این روند که مبارزه با فساد در ادارات دولتی خوانده شده، طی چند سال گذشته با چالش‌هایی نیز به همراه بوده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر