افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت معارف افغانستان از ادامه آموزش از راه دور خبر داده و نوشته است، که تا اکنون مکتب های افغانستان برای آموزش حضوری آماده نیست. 

به گزارش اسپوتنیک، وزارت معارف افغانستان امروز نوشت: به دلیل ادامه گسترش ویروس کرونا در کشور، کابینه فیصله کرده که دروازه های مکتب ها تا زمان مشخص برای ارایه آموزش حضوری شاگردان بسته و ارایه آموزش غیر حضوری ادامه داشته باشد.
این وزارت نوشته است، که وزارت معارف در جریان مبارزه در برابر گسترش ویروس کرونا و به منظور ادامه آموزش، سه راهبرد، خود آموزی، آموزش غیرحضوری، آموزش در صنوف/ تجمعات کوچک را تدوین کرده است.


وزارت معارف همچنان افزوده است، که با توجه به اهمیت حفظ صحت دانش آموزان و خانواده های آنها  در عرصه تطبیق طرح آموزش از طریق صنوف/ تجمعات کوچک نیازمند مشوره های صحی مسلکی از جانب وزارت صحت عامه می‎باشد تا متعاقباً به  منظور کسب هدایت، این طرح را به مقام عالی ریاست جمهوری پیشکش نماید.
در ادامه این خبرنامه آمده است، که در صورت پایان یافتن حالت قرنطین؛ وزارت معارف به منظور جبران دروس گذشته، اقدامات فوری و معقول را روی دست خواهد گرفت.
یادآوری می کنیم، که همزمان با گسترش ویروس کرونا از آغاز سال روان تا کنون، مراکز تحصیلی و مکتب های افغانستان همچنان بسته و آموزش از راه دور انجام می شود. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر