23:02 23 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد که رابعه استانکزی، براساس پیشنهاد این اداره و فرمان رئیس‌جمهور افغانستان، به عنوان معاون والی لوگر تعیین شده است.

به گزارش اسپوتنیک، اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد که رابعه استانکزی، براساس پیشنهاد این اداره و فرمان رئیس‌جمهور غنی، به عنوان معاون والی لوگر تعیین شده است.

رئیس‌جمهور غنی، پیشتر در سفری به ولایت لوگر گفته بود که یک زن به عنوان معاون لوگر تعیین می‌شود. هم‌چنان کابینه فیصله کرده است که برای هر والی یک معاون زن تعیین شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر