00:38 13 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که عواید ملی کشور در شش ماه نخست سال روان به بیش از 86.3 میلیارد افغانی رسیده است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که از تاریخ 7 الی 20 سرطان سال روان مالی از جمله منابع عایداتی کشور مبلغ 6 میلیارد 241 میلیون افغانستان عواید جمع‌آوری گردیده است.

این وزارتخانه می‌گوید که از آن جمله 329 میلیون افغانی از مستوفیت‌ها، دو میلیارد 19 میلیون افغانی از عواید مالیاتی، 865 میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و 3 میلیارد  27 میلیون از گمرکات کشور جمع‌آوری شده است.

وزارت مالیه همچنان می‌گوید که الی 20 سرطان سال روان مالی به‌طور مجموعی در کشور 86.377 میلیارد افغانی عواید ملی جمع‌آوری گردیده است.

وزارت مالیه خاطر نشان ساخت که از این پس راپور جمع‌آوری عواید ملی را هر 15 روز از طریق رسانه‌ها با مردم شریک می‌سازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر