11:14 28 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده است که رئیس عمومی ادارۀ ملی نورم و استندرد، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌های آن اداره به‌ ا‌تهام رشوت مبلغ 200 هزار دالر دستگیر شدند.

به گزارش اسپوتنیک، دادستانی کل افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که به‌اساس شکایت یک تن از متشبثین خصوصی به اتهام اخذ مبلغ یک‌صدهزار دالر امریکایی به‌گونۀ بالفعل از سوی ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، گرفتار گردید.


در خبرنامه آمده است براینکه اتهام وارده بر معاونین و مدیرپروژهای آن اداره نیز وجود داشت، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌های آن نیز گرفتار گردید که قضیه تحت تحقیق و بررسی همه‌جانبه قرار دارد.
بر اساس معلومات، اصل مبلغ مطالبه شده 200 هزار دالر امریکایی بوده که حین دریافت مبلغ‌ یکصد هزار دالر آن، رئیس عمومی آن اداره گرفتار گردیده است.
یادآوری می‌کنیم که چندی پیش یک کارمند وزارت صحت عامه این کشور را به اتهام گرفتن 80 هزار دالر امریکایی رشوه بازداشت کردند.
فرد بازداشت شده یکی از اعضای کلیدی گدام مرکزی وزارت صحت عامه بود که کمک‌های طبی جامعه‌ جهانی و کشورهای کمک‌کننده زیر نظر او نگه‌داری می‌شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر