09:38 25 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت امور زنان، لوی څارنوالی وکمیسیون مستقل حقوق بشر، گزارش شش ماه نخست سال مالی 1399 در مورد ثبت قضایای خشونت علیه زنان را، در یک کنفرانس خبری مشترک ارایه کردند.

به گزارش اسپوتنیک، سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان اعلام کرد که در شش ماه نخست سال مالی 1399، به گونه مجموعی 2 هزار 582 مورد قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است.

او افزود، قضایای حاد خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال مالی 1399 به 34 قضیه می رسد که شامل قضایای قتل، خودکشی، مجروحیت شدید و محاکمه صحرایی است.

با این حال، سینا شنا منصور، معاون لوی سارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال اعلام کرد که در شش ماه نخست سال مالی، نزدیک به 1179 قضیه خشونت علیه زنان از سراسر کشور در سارنوالی های منع خشونت علیه زنان به ثبت رسیده و زیر بررسی قرار گرفته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گزارش شش ماه نخست سال مالی 1399این کمیسیون را در رابطه به قضایای خشونت علیه زنان ارایه نمود.
شبنم صالحی، کمیشنر این کمیسیون در امور خشونت علیه زنان گفت: در شش ماه نخست سال مالی 1399 به گونه مجموعی 1894 قضیه خشونت علیه زنان از سراسر کشور در این کمیسیون به ثبت رسیده است.
او آمار قضایای حاد خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال 1399 را 107 مورد گزارش داد و گفت که قضایای حاد خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال مالی 1398 مجموعاً 72 مورد به ثبت رسیده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر