02:18 04 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که به اساس آخرین سرویع 55 فیصد مردم در زیر خط فقر قرار دارند.

به گزارش اسپوتنیک، صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری درباره میزان فقر در افغانستان گفت: "بر اساس معلومات حکومت افغانستان که آخرین سرویع در سال 1395 صورت گرفته است 55 فیصد میزان فقر را در افغانستان نشان می‌دهد."


وی می‌گوید که بعد از سال 1395 سرویع رسمی از سوی حکومت افغانستان انجام نشده است.
آقای صدیقی می‌گوید که ریاست احصایه روی سرویع کار می‌کند که تا چند ماه آینده آمار جدید را از میزان فقر در افغانستان خواهیم داشت.
وی درباره پیش بینی که توسط رئیس جمهور افغانستان ارائه شده است می‌گوید اینست که اگر ما با عملی کردن این برنامه‌ها جلو افزایش فقر را نگیریم فیصدی بلند خواهد شد.
سخنگوی ریاست جمهوری درباره آید دودالر نیز می‌گوید: پایئن تر از دو دالر خط فقر شمرده می‌شود. اما ما بر سنجش خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا یک معیار را باید در نظر بگیریم."
او درباره آخرین گفته‌ها اینکه پیش از سال 2014 وضعیت در افغانستان به گونه دیگری بود می‌گوید که خروج نیروهای امریکا و کاهش مصرف بودجه ایالات متحده در افغانستان به مصرف می‌رسید که شهروندان افغانستان مشکل نداشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر