افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

قرار است طالبان در روز های عید زندانیان باقی مانده دولت را رها کنند.

به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی طالبان اظهار داشته است که طالبان آماده اند تا روز عید اضحی آینده زندانیان باقی مانده جانب مقابل را به این شرط رها نماید که زندانیان متباقی شان مطابق لست سپرده شده رها شوند.

بعد ازتکمیل پروسه رهایی زندانیان، طالبان آماده گی دارد که بعد از آیام عید مذاکرات بین الافغانی را متصلا آغاز نماید.

مبادلۀ زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان پس از آن جنجال بر انگیز شد که حکومت گفت، حدود 600 زندانی طالبان را که متهم به جرایم سنگین هستند رها نخواهد کرد.
یادآوری می کنیم، که رهایی 5 هزار زندانی طالبان و حدود 1 هزار زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامۀ امریکا و طالبان است که در 29 ماه فبروری در دوحۀ قطر امضا شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر