13:46 27 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

برخی از داکتران در شفاخانه افغان-جاپان رئیس این درمانگاه را به برخورد سلیقه‌یی متهم می‌سازند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، شماری از کارمندان این شفاخانه ادعا دارند که رییس تازۀ این شفاخانه از آنان خواسته‌ است تا برای ادامۀ کار بار دیگر آزمونی را سپری کنند.
گفته می‌شود که حدود 300 تن پزشکان، پرستاران و کارگران این شفاخانه با بی‌سرنوشتی روبه‌رو هستند.


یکی از این پزشکان گفت: «یک بهانه جور کرده‌اند که بودجۀ کرونا به جیب خودشان برود یا امتحان بگیرند و افراد خود را جابجا کنند.»
اجمل اتل، پزشک دیگر نیز بیان داشت: «یکبار امتحان گرفته شده چرا بار دیگر امتحان می‌گیرند؟ این توهین بزرگی به داکتران است.»
در همین حال عبدالظاهر سلطانی، رییس شفاخانه افغان - جاپان می‌گوید هیچ نوع خشونت و برخورد غیرقانونی صورت نگرفته ‌است و اخذ آزمون دوباره از پزشکان و نیز بیرون کردن آنان از خوابگاه‌ها تصمیم وزارت صحت‌عامه بوده‌ است.
اما شماری از پزشکان که در بخش مراقبت بیماران کرونایی کار می‌کنند شب‌هنگام از خوابگاه‌های شان به دستور رئیس این درمانگاه بیرون کشیده شده اند.
مژگان نهضت، پزشک در شفاخانه افغان – جاپان بیان داشت: «هفده نفر دختران و نرس‌ها در لیله بودیم در ده بچه شب، حیران ماندیم کجا برویم. کسانی‌که از ولایات آمده بودند بیچاره‌ها چه می‌کردند.»
مهراب‌الدین کارگر، پزشک دیگر نیز افزود: «من آمدم در این شفاخانه کار کردم و از طریق من فامیلم به کرونا مصاب شد.»

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر