09:53 29 نوامبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" گزارش تازه اش در مورد شمار قربانیان نیمه اول سال 2020 به نشر رسانیده است.

به گزارش اسپوتنیک، دفتر نمایند‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما با نشر گزارشی اعلام کرده است که در نیمه اول سال 2020، 3 هزار 458 مورد تلفات ملکی (1282 کشته و 2176 زخمی) را به ثبت رسیده است.

در این گزارش آمده است که آمار و ارقام تلفات افراد ملکی در مقایسه با شش ماه اول سال 2019، کاهش 13 درصدی را نشان می دهد، جنگ افغانستان همچنان به عنوان یکی از مرگبارترین جنگ های جهان برای افراد ملکی، باقی مانده است. ولی این باید در نظر گرفته شود که در آمار تلفات افراد ملکی که از سوی طالبان و نیروهای امنیتی ملی افغان صورت گرفته است، کاهشی به وجود نیامده است. بر اساس گزارشی که از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به نشر رسیده، دلیل عمده شمار کم تلفات افراد ملکی، کاهش در عملیات های نیروهای نظامی بین المللی و دولت اسلامی عراق و شام (شاخه خراسان) می باشد.

دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "در شرایطی که دولت افغانستان و طالبان، برای گردهم آمدن بر سر میز مذاکره برای گفتگوهای صلح، فرصتی تاریخی دارند، حقیقت غم انگیز این است که جنگ به صورت دوامدار هر روز به افراد ملکی آسیب وحشتناکی وارد می کند".

خانم لاینز که رئیس یوناما نیز می باشد گفت: "من از همه طرف های درگیر می خواهم که د رمورد حوادث وحشتناک و آسیب هایی که آنها به مردم افغانستان سبب میشوند و در این گزارش مستند سازی شده است، تامل کنند تا برای توقف کشتار، تصمیم قاطع بگیرند و به میز مذاکره حاضر شوند".

براساس گزارش یوناما، عناصر مخالف دولت همچنان مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی هستند، یوناما افزایش نگران کننده ای در شمار تلفات افراد ملکی منتسب به طالبان از اثر انفجار مواد منفجره فشاری و همچنان اختطاف هایی که منجر به بدرفتاری و اعدام های صحرایی شده را ثبت نموده است. در مجموع 58 درصد تلفات افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت صورت گرفته است، طالبان مسئول 1437 مورد تلفات (580 کشته و 893 زخمی) می باشد که 43 درصد از مجموع تلفات افراد ملکی از اول جنوری تا 30 جون 2020 را تشکیل می دهد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل هم‌چنان گفته است که تلفات افراد ملکی که به نیروهای امنیتی ملی افغان نسبت داده شده، 9 درصد افزایش یافته است، این افزایش عمدتا به دلیل حملات هوایی و استفاده از فیرهای غیرمستقیم در جریان درگیری های زمینی می باشد. تلفات افراد ملکی از حملات هوایی که از سوی نیروی هوایی افغان در جریان شش ماه اول سال 2020 صورت گرفته است، در مقایسه با دوره مشابه سال 2019، سه برابر شده است. نیروهای امنیتی ملی افغان، مسئول 23 درصد از مجموع تلفات افراد ملکی در نیمه اول سال می باشند، 789 مورد تلفات افراد ملکی (281کشته و 508زخمی). نیروهای طرفدار دولت همچنان مسئول بیشترین مرگ اطفال هستند.

در گزارش آمده است، که زنان و کودکان همچنان تحت تأثیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم درگیری مسلحانه قرار دارند که بیش از 40 فیصد از مجموع تلفات افراد ملکی را شامل می شود. در طول شش ماه اول سال، درگیری مسلحانه باعث وارد آمدن تلفات به 397 زن (138 کشته و 259 زخمی) و 1067 کودک (340 کشته و 727 زخمی) گردیده است. در این گزارش آمده است كه كودكان در افغانستان در معرض خطر استخدام و استفاده شدن برای وظایف جنگی، توسط طرفهای درگیر در جریان شیوع COVID-19 قرار دارند.

یوناما یک‌بار دیگر از طرف‌های درگیری جنگ خواسته است تا در مورد حوادث وحشتناک و آسیب هایی که آنها به مردم افغانستان سبب می‌شوند، تامل کنند، کشتار را متوقف کنند و به میز مذاکره حاضر شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر