16:14 18 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان کارکردهای ارکردهای حوزۀ هشتم امنیتی کابل را مورد بررسی قرار داد و با منسوبین آن عید مبارکی نمود.

به گزارش اسپوتنیک، ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبری اعلام کرده است که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز به حوزه هشتم امنیتی شهر کابل رفته و کارکردهای آنها را مورد بررسی قرار داده است.
خبرنامه می‌افزاید که آقای غنی از مسئولین حوزۀ هشتم در مورد برنامه ها، اهداف، تماس با مردم، پلان امنیتی و جرایم در ساحه، میزان نارضایتی مردم، تطبیق برنامه های امنیتی، حفظ و مراقبت و وضعیت پوسته های امنیتی، گزارش خواست.
در همین حال آمر حوزه هشتم امنیتی در مورد کارکردهای روزانه حوزه، چالش ها و اجراات شان، به رئیس جمهور معلومات داده، گفت: "با مجرمین و کسانی که امنیت و نظم ساحه حوزۀ هشتم را مختل می کنند، مبارزه جدی می نمائیم. همکاری مردم را با خود داریم و با 22 شورای مردمی و 42 وکیل گذر در راستای بهبود امنیت مردم، کار می کنیم."
وی همچنان در مورد چالش های اداری به رئیس جمهور گزارش داده، گفت که حمایت بیشتر رهبری وزارت امور داخله و پولیس کابل را در زمینه نیاز داریم. آمر حوزۀ هشتم از عدم موجودیت افراد متخصص در حوزه و مشکلات با ادارۀ لوی سارنوالی در زمینه رهایی مجرمین در بدل ضمانت، نیز صحبت کرد.
اشرف غنی پس از شنیدن گزارش و صحبت های متذکره، به آمر حوزۀ هشتم هدایت داد تا در عملی کردن برنامه های امنیتی، تلاش بیشتر کند.
رئیس جمهور افغانستان در اخیر گفت که با مجرمین برخورد جدی صورت گیرد و څارنوالی متهمین را در برابر ضمانت رها نسازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر