19:37 23 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 00
ما را در دنبال کنید

سرپرست وزارت صحت افغانستان گفته است که 35 درصد نفوس افغانستان مبتلا به کووید-19 هستند.

به گزارش اسپوتنیک، احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت افغانستان در یک کنفرانس خبری گفته است که که براساس هدایت رئیس جمهور کشور سرویی که به راه انداخته شد نشان می‌دهد که 31.5 درصد از شهروندان کشور به ویروس کرونا دچار شده‌اند.
آقای عثمانی افزوده است که به نه زون تقسیم شده است. به این اساس کابل یک زون حساب می‌شود 53 فصد تمام نفوس این شهر و ولایات شرقی 42.9 فیصد، در ولایت مرکزی (پروان، کاپیسا و پنجشیر) 36.3 فیصد، در ولایات غربی 34.1 فیصد، در ولایات شمال شرقی 32.4 فیصد و کمترین مبتلایان در ولایات مرکزی (دایکندی و غور) 21.1 فیصد مردم مصاب به ویروس کرونا شده اند.
سرپرست وزارت صحت نیز در خصوص اطفال مصاب شده به ویروس کرونا می‌گوید که تنها در کابل 46.4 فیصد تمام اطفال مبتلا به ویروس کرونا شده اند. اما علائم نداده اند و در درمانگاه‌ها بستر نشدند.
جواد عثمانی نیز افزود که مبتلایان در شهرها بیشتر از روستاها است.
بر اساس نتیجه گیری این سروی 31.5 فیصد نفوس کشور که 10 میلیون نفر می‌شود مصاب به کرونا شده اند. که این مصابیت در شهرها 37 فیصد، در روستاها 27 فیصد مصاب شده اند. که در بین خانم‌ها 32 فیصد در بین مردها 29 فیصد بوده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر