00:14 28 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اداره ترانسپورت جاده ای افغانستان از آغاز به کار نخستین محموله آزمایشی دهلیز ترانزیتی ایران، افغانستان و ازبیکستان خبر داد. 

به گزارش اسپوتنیک، اداره ترانسپورت جاده ای افغانستان امروز نوشت: نخستین محموله آزمایشی شامل دوکانتینر اموال تجارتی( تایرو چای خشک) می باشد که از دهلیز ترانزیتی ایران، افغانستان و ازبیکستان برای نخستین بار از بندر عباس ایران به مقصد ازبیکستان از مسیر افغانستان تحت سیستم کنوانسیون جهانی تیر آغاز گردید.
این اداره همچنان نوشته است، که آغاز نخستین محموله آزمایشی از این دهلیز نشان دهنده آن است، که رهبری حکومت افغانستان در قسمت توسعه ترانسپورت، ترانزیت و تجارت در قلمرو خود و اتصال کشور های آسیای میانه بوده که این مسیر کوتاه کم هزینه و همچنان نقش موثر را در راستای توسعه همکاری های منطقه یی را دارد.
در ادامه این خبرنامه آمده است، که در همین حال محترم حسنی مبارک عزیزی معین پالیسی و تخنکی وزارت ترانسپورت، گشایش و آغاز نخستین محموله آزمایشی این دهلیز را در قسمت تحکیم و توسعه روابط ترانسپورتی و ترانزیتی مهم عنوان نموده تاکید نمود، که رهبری وزارت ترانسپورت در تلاش است تا پیوندهای بهتر ترانسپورتی را با کشور های منطقه و همسایه تامین نموده و از نقطه وصل که افغانستان قرار دارد جهت رشد اقتصادی استفاده درست نمایند.
این اداره در ادمه نوشته است، که این محموله تحت سیستم جهانی تیر از بندر عباس ایران با وسایط شرکت ترانسپورتی افغانستان تیر بارگیری و به مقصد ازبیکستان حرکت نموده است.
همچنان در آخر این اداره یادآوری کرده است، که بربنیاد فیصله جلسه ششم کمیته ملی تیر، این نخستین بار است که آغاز عملیات تیر برای این محموله از دوغارون ایران بوده و پایان عملیات تیر در بندر حیرتان صورت میگیرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر