03:19 27 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سرپرست وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز با آقای بهادر امینیان، سفیر ایران مقیم کابل دیدار کرد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه افغانستان با نشر یک خبرنامه نگاشته است، که در آغاز دو طرف در مورد موضوعات مربوط به تقویت همکاریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور، اهمیت اجماع منطقه ای پیرامون صلح افغانستان، آزاد سازی زندانیان باقیمانده توسط دولت و طالبان، کاهش خشونتها و آتش بس فوری، آغاز عاجل مذاکرات میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان و همچنان حمایت از نظام جمهوری اسلامی و دست آوردهای 19 سال گذشته تبادل نظر نمودند.

در ادامه وزیر امور خارجه ضمن اظهار سپاس از همکاریهای همه جانبه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برای شهروندان مهاجر افغان مقیم ایران، در مورد تداوم این همکاریها صحبت کرد.

سفیر ایران از تعهد و حمایت دوامدار آن کشور در عرصه های مختلف، به خصوص پیرامون روند صلح افغانستان به وزیر امور خارجه اطمینان داد. همچنین آقای امینیان ضمن صحبت در مورد پروژه خط آهن خواف-هرات، روی فرصتهای موجود بین دو کشور در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی، ترانسپورتی، سرمایه گذاری و انتقال انرژی به وزیر امور خارجه معلومات مفصل ارائه داشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر