23:31 20 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور خطاب به جوانان گفت: افغانستان را از بی ثباتی به ثبات، از فقر به ثروت و از انزوا به متن و از بی اعتمادی فرهنگی به نقطۀ وصل فرهنگی مبدل کنید و نقش دیروز را در امروز و فردای خود به صورت روشن ببینید.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با یک نشر یک خبرنامه نگاشته است، که محمد اشرف غنی رئیس افغانستان شام امروز در مراسم گرامی داشت از روز بین المللی جوانان که به ابتکار معاونیت اول ریاست جمهوری برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

رئیس جمهور غنی خطاب به جوانان گفت که شما رهبران و مدیران آیندۀ افغانستان هستید، جوانان ما از حاشیه به متن آمده اند و این به سطح جهان، بی سابقه بوده است.

ئیس جمهور افزود که هنوز هم تجربه جوانان افغانستان، تجربه مشترک نیست. وی از جوانان خواست که رسالت شان را در قسمت وحدت ملی، تجربه هم نسل و هم فکر بودن و دیدگاه درازمدت عملی نمایند. شما ۴۰ تا ۶۰ سال کاری پیشروی دارید، کوتاه مدت و آنی فکر نکنید، وسط مدت و درازمدت فکر نمایید.

رئیس جمهور غنی تصریح که جوانان افغانستان یک بُعدی و محدود بوده نمی توانند، باید به ابعاد مختلف فکر کنند. باید پنجاه سال آینده خود را مدیریت نمایند، این را بدانند که به چه دانشی ضرورت دارند، چه فکری از دنیا، منطقه و جهان اسلام دارند و چگونه تحول را مدیریت نمایند.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که ما از شروع قرن ۲۱ تال حال بحران های مختلف را تجربه کردیم، ربع اول قرن ۲۱ اوج بحران ها بود و در موج پنجم تروریزم بین المللی قرار داریم، این موج باید مدیریت شود و زیادترین قربانی را برای مدیریت موج پنجم تروریزم مردم افغانستان داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر