00:05 13 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 12
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور خطاب به جوانان گفت: افغانستان را از بی ثباتی به ثبات، از فقر به ثروت و از انزوا به متن و از بی اعتمادی فرهنگی به نقطۀ وصل فرهنگی مبدل کنید.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با یک نشر یک خبرنامه نگاشته است، که محمد اشرف غنی رئیس افغانستان شام امروز در مراسم گرامی داشت از روز بین المللی جوانان که به ابتکار معاونیت اول ریاست جمهوری برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه قارۀ آسیا در حال مبدل شدن به مهمترین قطب جهان است، گفت که مهمترین سرمایه افغانستان، موقعیت آن است، از این جهت نسل نو ما باید نوع ارتباطات خود را بدانند و آنرا مدیریت کنند. وی افزود: زعامتی که از شما توقع داریم، زعامت رسیدن به هدف است.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه ما یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هستیم، اما متاسفانه مفکورۀ گدایی داریم، گفت که از گدایی باید بیرون شویم و اتکاء به خود را با همکاری جهانی مدیریت کنیم. حس اتکاء به خود داشته باشید و کمر تان را محکم ببندید.

رئیس جمهور غنی از جوانان خواست تا مناسبات شان را با اتحادیه های جوانان خارج کشور ایجاد کنند و آنان را به چشم رقیب نبینند و اگر می خواهید انقلاب چهارم صنعتی را مدیریت کنید، افغان های خارج کشور، سرمایه بزرگ برای تان است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر