22:59 12 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است مردم و حکومت افغانستان حسن نیت‌شان را در ارتباط صلح نشان‌دادند و اکنون نوبت گروه طالبان است.

به گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با اعضای هیئت اداری لویه جرگه‌ مشورتی صلح دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار هیئت اداری لویه جرگه مشورتی صلح، برگزاری موفقانه‌ی جرگه را نتیجه مدیریت عالی ریاست شورای مصالحه‌ی ملی عنوان کرده، افزودند: "لویه جرگه‌ی مشورتی صلح، نمایشی از وحدت ملی و اتحاد مردم کشور بود."


در این دیدار تاکید هیئت اداری بر این بوده است: " مردم به رغم تلفات و خسارات هنگفتی که از جنگ متحمل شده‌اند، با تمامی توان از مذاکرات صلح حمایت نموده‌اند و حکومت افغانستان باید تصامیم لویه‌ جرگه‌‌ی بمشورتی صلح را نقشه‌ی راه پروسه گفت‌وگوهای صلح قرار دهد."
آقای عبدالله افزوده است که روحیه همکاری میان هیئت اداری و اعضای لوی جرگه‌ مشورتی صلح را ستایش نموده، جرگه را ممثل اراده واقعی مردم افغانستان خوانده و علاوه کردیم که قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح، تصمیم جمعی مردم افغانستان بود و هیئت مذاکره کننده صلح و حکومت افغانستان از آن استفاده خواهند کرد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ادامه افزوده است که مردم و حکومت افغانستان حسن نیت‌شان را در ارتباط صلح نشان‌دادند و اکنون نوبت گروه طالبان است تا دست از بهانه‌جویی برداشته و به مذاکرات صلح حاضر شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر