07:10 15 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از تصویب طرح بازگشایی کودکستان ها و پرورشگاه ها خبر داد. 

به گزارش اسپوتنیک، وزارت کار و امور اجتماعی نوشت:  بازگشایی کودکستانها، پرورشگاه ها و آغاز دوباره پروسه آموزش های فنی و حرفوی و برنامه های مشابه از جانب کابینه ج.ا.ا ( جلسه ۲۷/اسد/۱۳۹۹)مورد تصویب قرار گرفت.

این وزارت نوشته است، که به اساس این طرح کودکستانها، پرورشگاه ها و مراکز آموزش های فنی و حرفوی با رعایت توصیه های بهداشتی، دوباره به کار آغاز می نمایند.
در این خبرنامه افزوده شده است، که همچنان کارکنان دارای سن بالاتر از ۵۸ الی ۶۵، کارکنان دارای مریضی های مزمن، زنان حامله و زنان دارای اطفال خورد سال که پیش از این به اساس طرزالعمل رژیم کار، امور محوله را از منزل انجام میدادند، پس از این کار های محوله را با رعایت توصیه های بهداشتی در محل کار انجام می دهند.

یادآوری می کنیم، که به تاریخ پانزدهم اسد دانشگاه های افغانستان هم بازگشایی شد ولی از رعایت توصیه های بهداشتی هیچ خبری در دانشگاه نیست و دانشجویان و برخی استادان بدون ماسک در درس ها حاضر می شوند و حتی در آغاز بازگشایی دانشگاه ها صنف های درسی ضد عفونی هم نشده بود. 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر