20:10 22 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

آمر پیشین حوزه نهم امنیتی کابل در واکنش به ادعای یک پولیس زن خواهان اعاده ای حیثیت اش شده است. 

به گزارش اسپوتنیک، بسم الله تابان آمر پیشین حوزه نهم امنیتی شهر کابل در صفحه فیسبوکش در واکنش به ادعای یک پولیس زن این حوزه نوشته است: امروز ويديو صحبت های يكی از منسوبين پوليس مربوط حوزه نهم را از طريق صفحات مجازی ديدم. متاسفانه در بخش از اين ويديو خانم محترم از من نيز يادآوری نموده كه گويا من در زمان ماموريت ام در حوزه نهم ايشان را بدون كدام دليل موجه از بست منفك كردم. اگر چند خانم محترم منفكي خود را در سال ١٣٩٨ عنوان نموده كه من در آن سال در حوزه نهم مسئوليت نداشتم، اما تا جاييكه ذهن ام ياري مي كند، در زمان ماموريت من ايشان بدليل غيابت طولاني در وظيفه و همچنان عدم پايندي به اساسات مسلكي بمنظور حفظ اعتبار و حيثيت پوليس و همچنان حفظ نظم و دسپلين و جلوگيری از پرداخت معاش بدون اجرا وظيفه از بست حوزه نهم بنا به گزارشات بخش مربوط منفك گرديده بود. در مورد متباقي ادعا شان كه بالآي افراد ديگر دارد من معلومات نداشته و نمي توانم قضاوت كنم.
او درادامه نوشته است، که اما شخصا با رهبری وزارت امور داخله صحبت كرده و تقاضا نمودم تا ادعا خانم محترم بطور جدي بررسي شده و در صورت دريافت موارد كه بيانگر رفتار غير قانوني من باشد مسئوليت انرا پذيرفته و در صورتيكه نتوانست ادعا اش را ثابت كند و يك ادعا بدنام كننده و دور از واقعيت باشد خواهان أعاده حيثيت و مجازات شان در زمينه مي باشم.

یادآوری می کنیم، که پیش از این وزارت امور داخله هم گفته بود، که در این زمینه بررسی صورت خواهد گرفت. 

فاطمه احمدی، کارمند کشف حوزه نهم امنیتی شهر کابل گفته بود، که سال گذشته از جانب آمر پیشین حوزه نهم و حالا از جانب مدیر جنایی این حوزه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

به گفته وی، با وجود اینکه سال گذشته به مراجع مربوطه مراجعه نموده، خواستار تامین عدالت شده بود، اما به مشکلات وی رسیدگی صورت نگرفت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر