03:18 12 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 13
ما را در دنبال کنید

شهر کابل بامداد روز شنبه گواه سه انفجار در بخش های مختلف بود که در نتیجه این انفجارها، چهار تن زخم برداشته اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، فردوس فرامز، سخنگوی پولیس کابل می گوید که انفجار نخست در سرک نوچهلستون در حوزه هفتم رخ داد که در آن یک تن جان باخت و دو تن دیگر به شمول یک غیرنظامی زخم برداشته اند.

به گفتۀ آقای فرامرز، این انفجار برخاسته از ماین مقناطیسی بود که بر یک موتر کرولای شخصی جاسازی شده بود.

انفجار دوم در حوزه پانزدهم امنیت شهر کابل در چهار راه هنگرها رخ داد که هدف آن یک موتر پولیس بود. به گفته آقای فرامز در این انفجار دو پولیس زخم برداشته اند.

سخنگوی پولیس کابل می افزاید که انفجار سومی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل در منطقه کمپنی رخ داد که تلفاتی در پی نداشت.

این در حالی است که انفجارهای ماین های مقناطیسی که بیشتر موترهای نظامی را مورد هدف قرار می دهند در هر شهر کابل افزایش یافته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر