05:32 11 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سرپرست وزارت مالیه و هنری کرالی رئیس بانک جهانی در افغانستان، سند مالی برنامه دسترخوان ملی را امضا کردند.

به گزارش اسپوتنیک، این مراسم که در قصر سلام خانۀ ارگ برگزار شد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان، گفت که دسترخوان واژه زیبا در فرهنگ ما می باشد که با شنیدن آن، تجمع، نشست مشترک و دعا به درگاه خداوند متعال، در ذهن ما تداعی می‌گردد.
رئیس جمهور گفت که از طریق برنامه دسترخوان ملی به 4.5 میلیون خانواده رسیدگی صورت خواهد گرفت. وی افزود که این برنامه ملی در مرحلۀ اول در 123 ولسوالی و در مرحله دوم در 235 ولسوالی، 14 شهر و 19 مرکز ولایات‌ تطبیق میگردد که شهر کابل شامل آن می باشد.
رئیس جمهور گفت که این برنامه ملی از سوی شوراهای انکشافی قریه مدیریت می شود و برای آنان حسابات بانکی ایجاد می گردد.
وی با تاکید گفت که به ولسوالان، قوماندانان امنیه و تمام مسئولین هشدار می دهم که هیچ فردی حق مداخله در این برنامه را ندارد. این حق مردم به ویژه مستحقین و زنان بیوه و بی سرپرست می باشد و باید به آنان برسد.
محمد اشرف غنی گفت: "از بانک جهانی که از جملۀ شرکای دوامدار ملت و دولت افغانستان است، تشکر می کنم و اطمینان می دهم که مدیریت این برنامه به سطح رهبری دولت می باشد و ما خادم مردم هستیم. وی افزود که ما باید شیوه های اداری را تغییر دهیم و با اعتماد کامل، منابع مالی بدون کاغذ پرانی به گونه شفاف در اختیار مردم قرار داده می شود."
در همین حال مجیب الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات نیز گفت: "در مرحله اول این برنامه، 34 ولایت، 123 ولسوالی و 12896 قریه تحت پوشش قرار می گیرد که در مجموع 1.8 میلیون خانواده از آن بهره مند می شوند و برای این مرحله 86 میلیون دالر اختصاص داده شده است."
وزیر انکشاف دهات گفت که در مرحله دوم، 34 ولایت و 234 ولسوالی که تاهنوز زیر پوشش برنامه میثاق شهروندی نبوده اند و همچنان 21842 قریه و 2.7 میلیون خانواده از این کمک های بشری مستفید خواهند شد.
کریمی گفت که به هدف تامین شفافیت در برنامه دسترخوان ملی، تمام لیست ها با دقت و به گونه عادلانه ترتیب و شوراها آن را تایید خواهند کرد.
در اخیر این مراسم، عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه و هنری کرالی رئیس بانک جهانی در افغانستان، سند مالی برنامه دسترخوان ملی را امضا کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر