08:55 01 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تا دو روز دیگر، تفاهم نامه استملاک اراضی مسیر تاپی در کابل امضا می شود.

به گزارش اسپوتنیک، مقام ولایت هرات امروز نوشت: سفیر ترکمنستان در کابل و رییس پروژه تاپی در افغانستان که به ولایت هرات سفر نموده اند، دردیدار با والی هرات اعلام کردند که پس از امضای این تفاهم نامه، کار عملی استملاک اراضی مسیر تاپی در افغانستان آغاز می شود و این روند در ولایت هرات با سرعت و جدیت بیشتر به پیش خواهد رفت.
در ادامه این خبرنامه آمده است، که محمد مراد امانوف رییس پروژه تاپی از اعلام علاقه مندی بانک انکشاف آسیایی بخاطر سرمایه گذاری یک میلیارد دالری در بخش افغانستان این پروژه نیز خبرداد.
مقام ولایت هرات نوشته است، که سفیر ترکمنستان در کابل نیز تاکید دارد، که با حمایت و همکاری مقام ولایت هرات، امور استملاک درین ولایت با سرعت عملی خواهد شد.
این هیئت تاکید دارند، که بعد از صحبت تیلیفونی روسای جمهور دو کشور موافقت شده است که کار تطبیق پروژه تاپی بخصوص در جغرافیای هرات با سرعت عملی شود.
 امانوف می گوید: کار ساختمانی این پروژه نیز در نیمه اول سال آینده آغاز و در ظرف دوسال و شش ماه تکمیل می شود.
در پایان والی هرات با استقبال از اقدامات بخاطر تسریع روند تطبیق پروژه تاپی گفت: در روشنایی رهنمود این تفاهم نامه، اداره محلی نیز سهولت های زیادی را بخاطر تسریع روند تطبیق پروژه تاپی روی دست میگیرد.
به گفته والی هرات، همه ای اداره ها بخاطر تطبیق پروژه تاپی همکاری خواهند کرد تا این پروژه با موفقیت عملی شود.

یادآوری می کنیم، که پروژه تاپی در سال ۲۰۱۶ توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر