افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 71
ما را در دنبال کنید

دیپلومات روسی: اگر احمد شاه مسعود زنده می بود، افغانستان به این حالت قرار نمی داشت.

ادویوئف گینادی پیتروویچ اسبق دیپلومات سفارت اتحاد شوروی در افغانستان که مدیریت خانه علم و فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی را در کابل در مدت 5 سال به عهده  داشت، طی مصاحبه اختصاصی به آژانس اسپوتنیک گفت: «احمد شاه مسعود قهرمان افغانستان بخاطر دفاع و استقلال وطنش شهید شد. وی خواهان وحدت ملی بود و سیاست صلح جویانه داشت.

فکر می کنم که اگر احمد شاه زنده بود، روابط ما با افغانستان بهتر می بود. او می دانست که شوروی قصد اشغال افغانستان را نداشت. احمد شاه شخص با فرهنگ بود و با وصف که با وی جنگیدیم، اما مسعود قهرمان قوانین و مقررات جنگ را رعایت می کرد، به همین لحاظ هم سربازان ما و هم نیروهای مسلح افغانستان با احترام به مسعود می دیدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر