03:23 27 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

گزارش تازه ای دفتر بین المللی حمایت اطفال «سیف د چلدرین» نشان میدهد که از هر ده کودک، هشت کودک گفته که در جریان محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کووید-19 هیچ نیاموخته و یاهم خیلی کم آموخته اند.

به گزارش اسپوتنیک، داده های دفتر بین المللی حمایت اطفال «سیف د چلدرین» نشان میدهد کودکان نادارترین خانواده‎ها، بیشتر از دیگران درآمد خانواده‌های شان را از دست داده‎اند، بیشتر از همه فرصت آموزش ازدست شان رفته و با بالاترین تهدید خشونت در خانواده، روبه‌‎رو شده‌اند.

بربنیاد گزارش، در 6 ماه گذشته که ویروس کرونا درافغانستان همه‎گیر شده‎است، آسیب پذیر ترین کودکان به طور گُسترده دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی و غذا را ازدست داده‌اند و هم‌زمان محافظت از آنها در برابر تهدیدها به پایین ترین سطح کاهش یافته‌است.

در گزارش آمده‌است که این نهاد از 351 کودک و سرپرستان آنها بررسی انجام داده و همچنان 129 تن دیگر از طریق شبکه‌‎های اجتماعی پاسخ داده‌اند.

بررسی نشان می‌دهد:

دو سوم (64٪) کودکان شامل این بررسی هیچ رابطۀ در زمان قرنطین با معلمان نداشته‌اند.

 8 کودک از هر 10 کودک به این باور بوده‌اند که در زمان بسته بودن مکاتب یا هیچ نیاموخته و یاهم خیلی اندک آموخته‌اند.

 4،6٪ کودکان که حتی یک کودک در هر 20 کودک هم نمی‌شود، کم از کم روز یک بار با معلم در تماس بوده‌اند.

 سه کودک از هر ده کودک ( 30٪) در جریان محدودیت‌های ناشی از کووید-19 به نحوی با خشونت روبه‌رو شده‌است. در گزارش آمده‌است که آمار دربارۀ کسانی که از آنان مراقبت می‌کنند، متفاوت است و به 1/4 یا (26٪)  می‌رسد.

 در مناطق دوردست از هر سه خانواده، یک خانواده به مشکل به مواد درسی دسترسی داشته‌است، اما در شهرها این شمار به یک خانواده در هر پنج خانواده می‌رسد.

در گزارش آمده‌است که کودکان افغان و خانواده‌های شان پیش از این هم از چندین دهه جگ متأثر شده‌اند.

گزارش می‌افزاید که بیماری همه‌گیر کووید-19 وضعیت را برای آنها بدتر و خطرناکتر ساخت. این وضعیت مخصوصاً در قسمت دختران بیشتر صدق می‌کند.

در ادامۀ گزارش آمده‎است که مینه، دختر 11 سالۀ در ننگرهار در این باره گفت: "کووید-19 زنده‌گی مرا تغییر داده‌است. عمرم بدون رفتن به مکتب می‌گذرد. برای نخستین بار فرصت مکتب رفتن را پید کرده بود، اما کووید-19 همه چیز را دگرگون کرد."

نتیجۀ این بررسی در گزارشی زیر نام یک نسل را حفاظت کنید: "تأثیر کووید-19 بر زنده گی کودکان" در دهم سپتمبر پخش شده‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر