02:08 27 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

10 تن پیاز زعفران برای 20 دهقان در 14 ولسوالی کابل و زراعت شهری توزیع گردید.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شفقنا، عمرجان منگل رئیس زراعت کابل می‌گوید 10 تن پیاز زعفران برای 20 دهقان در 14 ولسوالی کابل و زراعت شهری توزیع گردید.

ریاست زراعت کابل گفت قرار است دهقانان زعفران را در مزرعه‌های نیم‌جریبی نمایشی و ترویجی که از قبل تعیین شده، بکارند.

منگل، می‌افزاید که کشت و مراقبت از این مزارع زعفران، تحت نظر کارمندان فنی و مسلکی ریاست زراعت کابل صورت می‌گیرد.

براساس معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، زعفران نبات پرحاصل و با ارزش است که در رشد اقتصاد دهقانان و رشد اقتصاد ملی نقش مهم دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر