01:53 19 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

پنج مهاجر غیرقانونی افغان، به ظن آتش زدن یک کمپ پناهجویان در یونان بازداشت شدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از  روزنامه Proto Thema، پنج مهاجر غیرقانونی از افغانستان به ظن آتش زدن اردوگاه پناهجویان موریا در یونان بازداشت شدند.

در این نشریه به نقل از میکالیس کریسو چوئیدیس، وزیر حفاظت مدنی " 5 تن از کسانی که موریا را به آتش کشیدند بازداشت شده اند و یك فرد دیگرشان فرار کرده است که در حال حاضر تحت تعقیب پلیس است."

به گفته این روزنامه، هر پنج بازداشت شده از افغانستان هستند ، همچنین گفته می شود که دو نفر آنها خردسال هستند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر