21:03 22 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان در واکنش بر تجاوز گروهی به یک دختر نوجوان در بلخ، دستور بررسی مجدد قضیۀ یاد شده را به اداره ‌های لوی څارنوالی و امنیت ملی سپرده است.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ با نشر خبرنامه‌ای گفته است که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به لوی څارنوالی و امنیت ملی کشور را هدایت داده است تا به گونۀ‌ فوری، اقدامات شان را در پیوند به تجاوز گروهی به یک دختر خانم در ولایت بلخ انجام دهند.


خبرنامه افزوده است که حکومت به شمول رسیدگی ابتدایی به وضعیت صحی دختر خانمی که قربانی تجاوز گروهی پنداشته می ‌شود، اقدامات عملی را نیز به هدف رسیدگی به قضیۀ نامبرده، انجام داده و درحال حاضر، دختر خانم متذکره در شفاخانه‌ی امنیت ملی(امان الله خان) تحت تداوی قرار دارد.
چندی پیش طلوع نیوز، گزارش داده بود که مردی با پنج پسر و دامادش در حدود یک و نیم ماه بالای خدیجه شکنجه میکردند و در این مدت بروی تجاوز کردند.
خدیجه گفت: "خودش رییش سفید بود، بچه هایش و دامادش آمدند، گفتم از من چی می خواهید چرا مردم خراب استید بانید که من بروم چرا مرا اینجا آوردیدمیگفتند که با ما این کاررا کن. دهن مرا محکم می گرفتند تابلیت را می انداختند یک آب تلخ بود برایم میدادند بیهوش می شدم دست ها و پاهایم را با سگرت می‌سوختاندند".
ازسوی هم خانواده این قربانی می گویند که مسئولان در بلخ با آن که مجرمان را بازداشت و زندانی کردند، اما اکنون در بدل پول رها شدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر