15:40 06 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ادارۀ ملی آمار احصائیه و اطلاعات زبان های اردو، پنجابی، ملتانی، عربی، سندی و تعداد دیگر را به‌عنوان زبان‌های داخلی می داند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، اطلاعات حاکی است که تاکنون زبان های فارسی و تاجیکی به‌عنوان زبان‌های خارجی و همچنین زبان‌های اردو، پنجابی، ملتانی، عربی، سندی، مغولی، قزاقی و برخی زبان‌های دیگر به‌عنوان زبان‌های داخلی در فرم توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی قرار داشتند.

شماری از زبان‌شناسان از جمله دکتر «فرهاد جاوید»، می‌گویند که خارجی تلقی کردن زبان فارسی و تاجیکی و داخلی تلقی کردن زبان‌های چون اردو، سندی، ملتانی و غیره از منظر زبان‌شناسی منطق ندارد چون این زبان ها دارای هویت و پیشینۀ پر بار تاریخی و فرهنگی هستند که مربوط به حوزۀ تمدنی و فرهنگی افغانستان، ایران و تاجکستان می‌شود.

وی در این خصوص گفت: "اگر ما در بارۀ این پدیدۀ مشترک فرهنگی که میان سه حوزۀ تمدنی و فرهنگی مشترک شمره می‌شود با تعصب برخورد کنیم و نام زبان فارسی را شامل زبان‌های بیگانه در افغانستان کنیم من می‌گویم که این یک حرکت ناسنجیده و غیردانشگاهی و غیر علمی است، چون تفاوت لهجه و گویش در هر زبان وجود دارد و هر گویش و لهجه زبان جداگانه نیست".

این نخستین بار نیست که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در افغانستان جنجالی می‌شود و پیش از این نیز روند توزیع آن با واکنش‌های روبه‌رو بوده است.

پیش از این احمد جاوید رسولی، رئیس ادارۀ ملی آمار احصائیه و اطلاعات در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: زبان فارسی که تاکنون به همراه جند زبان دیگر در فهرست زبان‌های خارجی افغانستان قرار داشت، به دلیل اعتراض شهروندان فارسی زبان کشور از فهرست زبان‌های خارجی حذف شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر