21:37 30 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شماری از جوانان از این روز در وزارت امور زنان تجلیل کردند.

به گزارش اسپوتنیک، این جوانان میگویند که تکنالوژی نقش اساسی در زندگی دارد و باید بیشتر کار ها در افغانستان به اساس تکنالوژی به پیش برود.


حسیب الله ساحل برگزار کننده این برنامه میگوید که آنها ده طرح در زمینه های مختلف را برای وزارت خانه ها و سکتور خصوصی تهیه کردند اند که بر اساس آن کار های زیادی از این اداره ها الکترونکی میشود.
اما شماری دیگر از برگزار کنندگان می‌گویند که حکومت توجه لازم برای تکنالوژی در افغانستان ندارد.
اشتراک کنندگان این برنامه میگویند اگر حکومت ميخواهد که بخاطر به دست آوردن اهداف انکشافی پايدار، پيشتاز باشد و يا با کشورهای همسايه اش رقابت کند، جوانان بايد آموزشهايى را در قسمت فن آوری و مهارت های تکنالوژی فرا گيرند.
در حالیکه اکنون در شماری زیادی از کشور ها در امورات زندگی خود از تکنالوژی مدرن کار میگیرند اما افغانستان هنوزهم بیشتر کار ها به گونه عادی انجام میشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر