22:12 30 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

باشنده‌گان بدخشان در اعتراض به درج فارسی به عنوان زبان خارجی، مرکز توزیع شناس‌نامه الکترونیکی را بستند.

به گزارش اسپوتنیک، شماری از باشندگان ولایت بدخشان بخاطر درج زبان فارسی به عنوان زبان خارجی در فورم ثبت‌نام آنلاین شناس‌نامه‌های الکترونیکی دست به اعتراض زدند. این معترضان دروازهٔ مرکز توزیع شناسنامه در بدخشان را بستند.

اداره ملی احصائیه و معلومات پس از جنجالی‌شدن ثبت زبان فارسی و تاجیکی در فورم آنلاین ثبت‌نام شناس‌نامه الکترونیکی، زبان‌های ملی را از این گزینه حذف کرد. جاوید رسولی رئیس این اداره از سوی نمانیندگان به مجلس فراخوانده شد تا در این باره توضیح دهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر