16:06 29 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

قول اردوی شاهین از برگزاری مراسم سوگند وفاداری بیش از ۱۰۰۰ سرباز اردوی ملی و محلی، خبر داده است.

به گزارش اسپوتنیک، قول ارودی ۲۰۹ شاهین امروز (پنجشنبه، ۲۴ میزان) با نشر خبرنامه‌یی نوشته است: "امروز طی مراسمی، با حضور داشت هیئت رهبری قول اردو، قوماندان و منسوبین مرکز تعلیمی ساحوی مزار شریف، بیشتر از یک هزار سربازان اردوی ملی و قوتهای محلی اردوی ملی در مرکز تعلیمی نظامی قول اردوی ۲۰۹ شاهین حلف وفاداری بجا آوردند".

در این مراسم قوماندان مرکز تعلیمی به هیئت رهبری قول اردو اطمینان داده است که در پیشبرد تعلیم و تربیه فرزندان صدیق وطن که افتخارانه به صفوف اردوی ملی و محلی می‌پیوندد و همچنان ارتقای ظرفیت های مسلکی آنها از هیچ گونه سعی و تلاش صرفه نخواهند کرد.

خبرنامه می‌افزوید که سپس دگروال عبدالرشید مومند، مدیرکشف و استخبارات قول اردو خطاب به سربازان گفت: "شما قهرمانان با فرا گیری تعلیم و تربیه مسلکی؛ و آموختن فنون نظامی روزنه جدیدی از امید را برای مردم تان گشوده اید، و باورمندم حضور شما در ساحات مسئولیت تغییرات مثبتی را رو نما خواهد کرد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر